...

Bruk Taxi Direkte

Ring til nærmeste ledige bil, bruk Taxi Direkte. Oversikt over holdeplassnummerne finner du her.

Holdeplassnummere i Horten

Sentrum            454 06 390

Holtan               454 06 391

Apenes             454 06 392

Nykirke              454 06 393

Borre                454 06 394

Åsgårdstrand    454 06 395

Skoppum           454 06 396

...
Horten & Borre Taxi AS
Apotekergata 9
3187 Horten

Tlf: 33 08 38 00
Fax: 33 45 38 08

postmaster@vestfoldtaxi.no